ห้องพักและบรรยากาศ

พื้นที่กว้างขวาง มีสวนพักผ่อน บรรยากาศ สงบ ร่มรื่น มีความเป็นส่วนตัว

รูปแบบห้องพัก (พร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง)
  • ห้องพิเศษ รวม 3-4 เตียง
  • ห้องพิเศษ คู่ 2 เตียง
  • ห้องพิเศษ เดี่ยว 1 เตียง

ห้องพักสะอาด ถูกสุขอนามัย